yurt-burs

Yurtlar ve Burslar

İTÜ’DE YURT VE BURS OLANAKLARI

 

YURT

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yurt-burs hizmetleri, rektörlüğe bağlı Yurtlar ve Burslar Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

İTÜ’de 4706 kişilik yatak kapasitesi ile öğrencilere, Ayazağa, Gümüşsuyu ve Tuzla yerleşkelerinde hizmet sunulmaktadır. Yurtlarda her türlü ihtiyacı karşılayacak olanaklar ile kesintisiz telefon ve internet bağlantısı vardır. 24 saat sıcak su, içmek için kaynak suyu, güvenlik ve temizlik hizmeti sağlanmaktadır.

Öğrenci yurtlarına başvuru; ilk defa İTÜ’yü kazanan öğrenciler, üniversite kayıt haftası süresince internet üzerinden www.portal.itu.edu.tr  adresinden başvuru yaparlar. Yurtlara kabul önceliği il dışından gelenlere verilir. Asil listeler oluşturulurken, o yıl üniversiteye giren öğrencinin, üniversite giriş puanına ve girilen bölüm için ayrılan yurt kontenjanına bakılır. Asil ve yedek listedeki öğrencilerin yerleştirilmeleri sağlandıktan sonra, ara sınıftakilerin portaldan başvuru sıralarına göre kayıtları yapılır. Asil listede adı bulunmayan öğrencilerin internet üzerinden, yedek listeyi izleyip kendi sıralarının gelmesini beklemeleri gerekir.

Üniversitenin yurt kapasitesi, başvuran öğrencilerinin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığından, İstanbul’da kalacak bir yakını olmayanların aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu (devlet) Yurtlarına da başvurmaları önerilir. Bu başvurular üniversite tercih formları sonuçları bildirildiği sürede yapılmaktadır.

İTÜ yurtlarına kaydolduktan sonra, Erasmus veya Suny programı ile bir yıl yurt dışına gidecek olanlar, yine İTÜ portaldan kayıt dondurma sistemine başvuru yapabilirler. Daha önce ödenen depozito geri alınmadığı takdirde, ertesi yıl dönüldüğünde yurt önceliği sağlanır.

Yurtlara kayıt olan öğrencilerin Yurt Yönetmeliği’ni dikkatlice okumaları önerilir.

 

BURS

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde burslar, rektörlüğe bağlı Yurtlar ve Burslar Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kurum; öğrencilerin burs bilgilerini toplayarak, burs veren kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim kurarak, bursların öğrencilere ulaşmasını sağlar ve denetler.

Her akademik yılın başında burs başvuru tarihleri belirlenerek fakültelere bildirilir. Bursa ihtiyaç duyan her öğrenci, burs formunu internet üzerinden doldurarak, öğrencisi olduğu fakültenin öğrenci işlerine verir. Fakültelerdeki öğretim üyesi/görevlilerinden oluşan komisyon bu dilekçeleri değerlendirerek, burs için uygun olan öğrencileri seçer, sonuçları Yurtlar-Burslar Koordinatörlüğüne bildirir.

Burslar; İTÜ Vakıfları, İTÜ Mezunlar Derneği ile çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerden sağlanır. İTÜ’de Başarı Bursu, Sporcu Bursu, İhtiyaç Bursu, Yemek Bursu ve Yurt Bursu adı altında toplanan burslar vardır.

1-Başarı Bursları; hazırlık sınıfında da ilk yıl başarılı olmak üzere, öğrencinin ders ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ın altına düşmediği sürece 5 yıl sürer.

2-Sporcu Bursu; öğrenci eğitimine ara vermediği ve üniversite takımında yer alarak düzenli olarak etkinliklere katıldığı takdirde 5 yıl sürer. Sporcu Bursu için öğrenciler İTÜ Beden Eğitimi Bölümüne başvuru yaparlar.

3-İhtiyaç Bursu; öğrenci bölümünde en az bir dönem okumuş ve ortalaması en az 2.00 olmak durumunda başvuru yapabilir.

Bütün bursların ödenme süresi Ekim-Haziran arasında 9 aydır.

4-Yemek Bursu; sadece öğlen yemeği içindir, bir akademik yıl için geçerlidir.

5-Yurt Bursu; İTÜ’ye giriş başarısına bağlı olarak veya başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olanlara verilir. Güz ve bahar dönemini kapsar, yaz ayları için geçerli değildir. Fakülte Burs Komisyonu’na başvurulur.

 

İTÜ bursları dışında, öğrenci üniversiteye başladıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun duyurularını izleyerek karşılıksız burs ya da kredi almak için yine internet yoluyla başvurularını yapar.